2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
En sø omgivet af skov i solskin.

Nye standarder for forbrugsværdier.

Tættere på det reelle forbrug: WLTP reviderer forbrugsværdierne.

Fra september 2018 gælder der nye forbrugsværdier for nylancerede personbiler og fra september 2019 ligeledes for nylancerede lette varebiler, der skal beregnes ud fra den nye WLTP-standard. WLTP står for Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure og initierer en ensartet testmetode. Hvis man skal købe en varebil, udgør emissions- og forbrugsværdier et vigtigt aspekt. Her kan du læse, hvad WLTP er, og hvordan værdierne bliver beregnet fremover.

Mere klarhed takket være WLTP.

WLTP fornyr måle- og testmetoderne i bilindustrien. Hvad betyder det for dig og din lette varebil? Her kan du finde alle relevante informationer om den nye målemetode og dine fordele.

NEDC vs. WLTP: en sammenligning af kørecyklusserne.

Længere strækninger, kortere stilstandstider: Med WLTP kommer testmetoden til måling af en bils brændstofforbrug og CO2-værdier på prøve. Her er forskellene på testmetoderne:

image

NEDC kort fortalt.

Den standardiserede kørecyklus NEDC gælder for alle personbiler og lette varebiler. Den blev indført i 1992 af den europæiske union for at registrere brændstofforbrug og bilspecifikke emissioner og levere sammenlignelige værdier. Her kan du få et overblik over, hvilke rammebetingelser der ligger til grund for dens målinger.

image

WLTP kort fortalt.

Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, forkortet WLTP, er en ensartet test for personbiler og lette varebiler på verdensplan. Den har været gældende for personbiler siden 01. september 2018. Fra september 2019 kommer den i kraft af betydeligt mere dynamiske testparametre til at give mere realistiske forbrugstal for lette varebiler. Du kan se her, hvilke parametre det drejer sig om.

Den nye målemetodes mål.

Med WLTP-kørecyklussen defineres testparametrene til registrering af brændstofforbrug og udstødningsemissioner på ny. Overblik over fordelene:

En Caddy Kombi kører i bjergene i godt vejr.

Gennemsigtighed.

Det er lettere at vurdere en bils faktiske hverdagsforbrug.

WLTP tager højde for en køreprofil, der ligger tættere på hverdagen end den tidligere NEDC-standard. Den ligner en syntetisk laboratorietest og fungerer først og fremmest som grundlag for sammenligning af forskellige biler uden at afspejle det realistiske, virkelige forbrug. Mens forbrugsværdierne altså hidtil er blevet målt under abstrakte laboratoriebetingelser, tillader den nye metode takket være forbedrede testparametre en mere præcis prognose af en bils faktiske forbrug. WLTP hæver kravet til at simulere en realitetsnær kørsel. Og således opnå væsentligt mere realistiske resultater.

Grafik med et forbundet og opkoblet verdenskort

Standarder.

Den nye WLTP-standard skaber sammenlignelige testresultater på globalt plan.

Et af hovedmålene med WLTP-metoden er den ensartede fastlæggelse af udstødningsemissioner og energiforbrug for forskellige trækprincipper som fx benzin, diesel, gas eller el. En bil af samme type skal til hver en tid levere det samme testresultat i alle dele af verden ved korrekt gennemgang af måleproceduren med WLTP-cyklus. Det er også denne nødvendige sammenlignelighed, der gør en laboratoriemåling uundgåelig.

Derfor registreres brændstofforbrug og emissioner pålideligt og repræsentativt på prøvestanden inden for rammerne af en dynamisk køreprofil.

VW Caddy, Transporter, Crafter og Amarok i Candy Hvid eller Natural Grå foran flade bygninger

Klimabeskyttelse.

Mere realistiske forbrugsangivelser bidrager til at opnå internationale klimamål og til mindre belastning af miljøet.

CO2-reduktion er et centralt emne i forbindelse med udvikling af biler. Takket være WLTP kan overholdelse af internationale forskrifter vedrørende grænseværdier for CO2–emissioner kontrolleres.

I 2010 blev der alene i EU udstødt 4,72 milliarder tons CO2-emissioner, hvoraf 19 % stammede fra vejtrafikken1. Derfor vil den Europæiske Union sænke udledningen af emissioner med 20 % frem til 20202. Dette mål skal implementeres ved hjælp af WLTP. For præcis som brændstofforbruget afhænger en bils CO2-emissioner af modellen. WLTP skaber mere gennemsigtighed i forbindelse med sammenligningen af forskellige bilers energiforbrug og CO2-emissioner. Måleværdierne er således uafhængige af producent og biltype. Og ligger generelt set højere end ved NEDC-cyklussen. Derfor kan man regne med, at enkelte modeller og deres motorer optimeres af hensyn til miljøet.

*Angivelserne refererer til dokumentet „Mobilität der Zukunft – sicher und geprüft“ (fremtidens mobilitet – sikker og kontrolleret), 16.03.2015, Verband der TÜV e.V.
**Angivelserne refererer til dokumentet ”CO2-Regulierung für PKW” (CO2-regulering for personbiler) fra Institut der deutschen Wirtschaft Köln (det tyske økonomiinstitut i Køln), som blev offentliggjort i 2013.

Transporter Kombi på en vej i bjergene i solskin

Spar på brændstoffet.

Din varebils brændstofforbrug afhænger af mange faktorer, som du selv stort set ikke har nogen indflydelse på. Men alligevel kan du reducere dit forbrug med nogle få tips:

Kør i det højest mulige gear
Udnyt påløbsafbrydelsen
Kontroller dæktrykket
Undgå korte ture
Anvend letløbsolie

Spørgsmål og svar.

De vigtigste spørgsmål og svar vedr. de nye forbrugsværdier.

En kørecyklus fastlægger, under hvilke forudsætninger en bils brændstofforbrug og CO2-emissioner måles. Den skal simulere en så realistisk, gennemsnitlig køretur som muligt. For at producenten kan angive sammenlignelige værdier i forbindelse med en bils godkendelse og salg, foreskriver kørecyklussen bestemte rammebetingelser som fx starttemperatur, hastighed eller målingens varighed.

Den nye europæiske kørecyklus (New European Driving Cycle, forkortet: NEDC) blev indført af den Europæiske Union den 01.07.1992. Den skulle garantere en ensartet registrering af bilspecifikke emissioner og forbrug og sørge for en bedre indbyrdes sammenlignelighed af biler, men den skærper dog ikke kravet om at afspejle det faktiske hverdagsforbrug.

Fra den 1. september 2019 indføres der med Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, forkortet WLTP, en ny og ensartet cyklus for de nye modeller i bilklassen lette varebiler i EU og seks nabolande (Liechtenstein, Island, Norge, Schweiz og Tyrkiet).

EU6 eller Euro 6 er den aktuelle udstødningsnorm for biler, som fastlægger grænseværdierne for udledning af skadestoffer i luften i Den Europæiske Union.

Kontrolcyklussen NEDC, der blev indført i 1992 af den Europæiske Union, er ikke længere tidssvarende i forhold til at give et repræsentativt billede af de individuelle køreegenskaber i hverdagen. Den nye WLTP-standard skal nu sikre, at de emissioner og forbrugsværdier, der blev målt ved typegodkendelsen af en model, stemmer overens med værdierne ved reel kørsel. Den adskiller sig derfor fra NEDC-standarden både i relation til metode og også ved den egentlige kørecyklus.

Nydefinerede testparametre er fx en længere testdistance, længere køretider, reducerede standsningstider, højere gennemsnitshastigheder og hensyn til ekstraudstyr samt ombygnings- og opbygningsløsninger som tilvalg. Disse ændringer fører som regel til højere forbrugsangivelser.

Den nye WLTP-cyklus bliver lovpligtig den 1.09.2018. Fra september 2018 skal alle nyintroducerede personbilsmodeller og motorer fra bilproducenterne være markeret med forbrugs- og udstødningsværdier i henhold til WLTP.

Pr. 1.09.2019 træder WLTP-forordningen for lette varebiler i kraft. Volkswagen Erhvervsbiler er berørt af omstillingen for nylancerede modeller med indregistrering som personbil og motorer fra sommeren 2018. Modellerne med indregistrering som personbil vil blive omstillet løbende frem mod 1.09.2018, og for modeller med indregistrering som let varebil vil omstillingen senest ske 1.09.2019.

Fra 1.09.2019 skal alle biler kendetegnes med forbrugs- og udstødningsværdier i henhold til WLTP.

Ja, elbiler skal også testes i henhold til de nye WLTP-regler.

De værdier, der bliver beregnet på baggrund af WLTP-testmetoden, skal afspejle forbrug samt CO2- og udstødningsemissioner mere realistisk. Dette kan medføre, at der skal oplyses et højere brændstofforbrug og højere CO2-emissioner for biler med forbrændingsmotor og mindre rækkevidder for elbiler. Det individuelle valg af motor og ekstraudstyr påvirker ligeledes forbruget og CO2-værdierne. Afhængigt af den nationale lovgivning kan det også medføre øgede CO2-afgifter.

Modellerne med indregistrering som personbil vil blive omstillet løbende frem mod 1.09.2018, og for modeller med indregistrering som let varebil vil omstillingen senest ske 1.09.2019.

Nej, indtil videre er der ikke planlagt ændringer i modeludbuddet. Enkelte modeller og deres motorer skal ganske vist optimeres for at opnå en endnu højere effektivitet og for at opnå emissioner, der lever op til forskrifterne – men modeller vil ikke udgå fra sortimentet som følge af WLTP.

Ja, det gør der. De kørecyklusser, der er udviklet i Japan (JC 08) og USA (FTP 75), til måling af udstødning og forbrug er i højere grad orienteret mod specifikke situationer i den pågældende bytrafik. Japans kørecyklus indeholder fx mange stop-and-go-faser og køres to gange; en gang med koldstart og en gang med varmstart.

Lad os tales ved.