2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51

Sid rigtigt.

Kom sikkert frem til din destination.

En korrekt siddeposition er vigtig for en sikker og afslappet kørsel. De moderne sæder i vores Volkswagen Erhvervsbiler giver dig mange forskellige indstillingsmuligheder for en bekvem siddeposition næsten uden belastninger. Her og naturligvis i instruktionsbogen til din bil finder du informationer om, hvordan du sidder godt og sikkert.

Sørg for at opnå den ideelle siddeposition.

 • 1/5

  Rat

  - Indstil rattet således, at dine arme er let vinklede
  - Du bør kunne nå det øverste punkt på rattet med begge hænder
  - Afstanden mellem din brystkasse og rattet bør mindst være 25 cm

 • 2/5

  Førersæde

  Indstil førersædet i længderetningen således, at du kan træde alle pedaler helt ned med let bøjede ben
  - Afstanden fra dine knæ til instrumentpanelet bør mindst være 10 cm
  - Låret støtter mod forkanten af sædet, og afstanden til knæhasen bør være en halv håndsbredde

 • 3/5

  Ryglæn

  - Ryglænet skal stilles i lodret position, så ryggen hviler helt mod ryglænet
  - Indstil lændestøtten således, at du opnår en støttevirkning uden for stort tryk

 • 4/5

  Hovedstøtte

  - Indstil hovedstøtten således, at overkanten i videst muligt omfang flugter med den øverste del af dit hoved
  - Overkanten af hovedstøtten må ikke skubbes længere ned end hvad der svarer til øjenhøjde
  - Baghovedet skal være så tæt mod hovedstøtten som muligt

 • 5/5

  Spejle

  - Indstil bakspejlet således, at det peger mod midten af bagruden
  - Indstil sidespejlene således, at du – når du læner dig over mod den modsatte side af bilen – ser den bageste del af bilen

Indstillingerne forklaret kort.

image

Indstilling og afmontering af hovedstøtte.

Indstilling af hovedstøtte i højden.

Hovedstøtterne på forsæderne kan indstilles i højden.

 • Skub alt efter modeludførelse hovedstøtten opad eller nedad i pilens retning, mens du trykker på knappen 1 eller 2 (se billede).
 • Hovedstøtten skal gå sikkert i hak i en position.

Korrekt indstilling af hovedstøtte.

 • Indstil hovedstøtten således, at overkanten af hovedstøtten i videst muligt omfang flugter med den øverste del af dit hoved  – dog ikke lavere end øjenhøjde. Baghovedet skal være så tæt mod hovedstøtten som muligt

Indstilling af hovedstøtte for små personer.

 • Skub hovedstøtten nedad indtil anslag, også selv om hovedet så er under den øverste kant på hovedstøtten. Der kan være et lille mellemrum i den nederste position mellem hovedstøtte og ryglæn.

Indstilling af hovedstøtte for høje personer.

 • Skub hovedstøtten helt op.

Afmontering af hovedstøtte.

 • Skub hovedstøtten helt op.
 • Træk hovedstøtten helt ud, mens du trykker på knappen 1 eller 2 (se billede).

Montering af hovedstøtte.

 • Sæt hovedstøtten ned i føringerne på det pågældende ryglæn.
 • Skub hovedstøtten helt ned, mens du trykker på knappen 1 eller 2 (se billede).
 • Indstil hovedstøtterne i overensstemmelse med den korrekte siddeposition.

 

image

Indstilling af betjeningselementer.

1. Indstilling af armlæn.
Drej indstillingshjulet under armlænet.

2. Indstilling af ryglæn.
Drej på håndhjulet.

3. Indstilling af lændestøtte.
Drej på håndhjulet.

 

image

4. Sådan skubbes forsædet frem eller tilbage. 
Træk i betjeningsarmen, og forskyd forsædet. Forsædet skal gå i hak, når du slipper betjeningsarmen! 

5. Indstilling af sædehøjde.
Bevæg om nødvendigt betjeningsarmen opad eller nedad flere gange. Drejelige forsæder kan ikke indstilles i højden.

 

image

Indstilling af sædeposition.

Tryk kontakten i pilens retning.
 • Sådan skubbes sædet frem eller tilbage.
  Skub kontakt 1 i pilens retning A

 • Indstilling af sædehyndens hældning.
  Tryk kontakt 1 i pilens retning B.

 • Indstilling af højrere eller lavere sædeposition.
  Tryk kontakt 1 i pilens retning C.

 • Indstilling af ryglænets hældning.
  Tryk kontakt 2 i pilens retning D. 

image

Indstilling af lændestøtte.

Tryk på kontakterne i det pågældende område.
 • Indstilling af lændestøttens hvælving.
  Tryk på kontakten i område 1 eller 2.

 • Indstilling af lændestøttens højde. 
  Tryk på kontakten i område 3 eller 4.

 

image

Memoryknapper.

Lagring af indstillinger for førersædet.

Enhver af de tre memoryknapper kan knyttes til individuelle indstillinger for førersædet.

Lagring af indstillinger for førersædet.
 • Træk håndbremsen helt.
 • Sæt gearkassen i frigear.
 • Indstilling af førersæde.
 • Tryk på knappen "SET" i mere end et sekund (se billede).
 • Tryk på den ønskede memoryknap i mere end ca. 10 sekunder. Et lydsignal bekræfter lagringen.
Valg af indstillinger for førersædet.
 • Tryk kortvarigt let på den pågældende memoryknap inden for 10 minutter efter oplåsning af bilen, mens førerdøren står åben, og tændingen er afbrudt.
 • ELLER: Tryk på den pågældende memoryknap, og bliv ved med at trykke på den, mens førerdøren er lukket, eller tændingen er tilsluttet, indtil den lagrede position er nået.
Memoryfunktion ved hjælp af bilnøglen.

Hver gang bilen aflåses, gemmes den aktuelle position for førersædet igen og knyttes til den anvendte bilnøgle. Når førerdøren åbnes, indstilles førersædet automatisk til den position, der blev knyttet til denne bilnøgle under lagringen. Hvis to personer bruger en bil, kan det derfor anbefales, at hver person altid bruger sin ”egen” bilnøgle.

Bilnøglens memoryfunktion bruger sin egen hukommelse og har ingen indflydelse på indstillinger, der er knyttet til en memoryknap. 

Aktivering af memoryfunktion for bilnøglen.
 • Lås førerdøren op.
 • Tryk på en vilkårlig memoryknap, og bliv ved med at trykke på den, indtil aktiveringsprocessen er slut.
 • Afvent om nødvendigt, at sædet kører til den sædeposition, der er gemt på memoryknappen, og bliv i den forbindelse ved med at trykke på memoryknappen.
 • Tryk inden for 10 sekunder samtidig på oplåsningsknappen i bilnøglen samtidig med, at du fortsætter med at trykke på memoryknappen. Et lydsignal bekræfter aktiveringen.
Deaktivering af memoryfunktion for bilnøglen.
 • Tryk på knappen ”SET” (se billede), og bliv ved med at trykke på den, indtil deaktiveringsprocessen er afsluttet.
 • Tryk inden for 10 sekunder samtidig på oplåsningsknappen i bilnøglen samtidig med, at du fortsætter med at trykke på memoryknappen. Et lydsignal bekræfter deaktiveringen.

 

 

Kør mere sikkert.

Derfor er det vigtigt at indstille sædet korrekt.
 
 • En forkert siddeposition i bilen kan øge risiko for alvorlig eller dødelig personskade ved pludselige kørsels- og bremsemanøvrer, ved en kollision eller ulykke og ved udløsning af airbaggene. 
 • Derfor skal du altid indstille sæde, sikkerhedssele og hovedstøtte korrekt, før du kører, og sikre dig, at alle passagerer i bilen har spændt deres sikkerhedsseler korrekt. 

Desuden skal du være opmærksom på følgende:

 • Sæderne må kun indstilles, når bilen holder stille, da sædet ellers kan forskubbe sig uventet under kørslen, så du kan miste kontrollen over bilen. Desuden indtager du en forkert siddeposition ved indstillingen.
 • Kør aldrig med ryglænet stillet langt tilbage. Jo længere ryglænet er stillet tilbage, desto større er risikoen for kvæstelser, der forårsages af, at sikkerhedsselen ikke sidder korrekt, og at du sidder forkert.
 • Kør ligeledes aldrig med ryglænet stillet fremad. En frontairbag, der udløses, kan slynge ryglænene bagud og kvæste passagerer på bagsæderne.

Vi ønsker dig en god og sikker køretur!

Flere gode råd til undervejs på rejsen.

Vores service til dig.