2.16.93.1, 2019-06-21 00:13:24

Advarselslamper.

Det betyder symbolerne i cockpittet.

En Volkswagen Erhvervsbil er ikke kun en trofast og pålidelig ledsager. Den holder dig også opdateret om dens status – fra den åbne dør over oliestanden til dæktrykket. Her finder du et overblik over de kontrollamper, der findes, hvad de betyder, og hvad du skal gøre.

image
Lyser:
 • Håndbremse trukket. Løsn håndbremsen, hvis det ønskes.
  Eller
 • Kør ikke videre! Fejl i bremsesystem.
  Søg straks hjælp hos en fagmand.
  Eller
 • Kør ikke videre! Bremsevæskestand for lav.
  Kontroller bremsevæskestanden.
Hvis ABS-kontrollampen lyser samtidigt, betyder dette følgende:
 • ABS defekt.
  Kontakt et værksted. Bilen kan bremse uden ABS..
image
Lyser:
 • Håndbremse trukket. Løsn håndbremsen, hvis det ønskes.

 

image
Lyser:
 • Viserposition C – "Advarselsområde":
  Fortsæt ikke kørslen! Motorkølevæsketemperatur for høj.
  Stands bilen, så snart det er muligt og sikkert. Stands motoren, lad motoren køle af, indtil viseren igen er i det normale område. Kontroller motorkølevæskestanden.
 • Viserposition B – "Normalt område":
  Motorkølevæskestand for lav.
  Kontroller motorkølevæskestanden, når motoren er kølet af, og påfyld motorkølevæske, hvis niveauet er for lavt. Hvis advarselslampen ikke slukker, selv om motorkølevæskestanden er i orden, foreligger der en fejl i motorkølesystemet.
 • Viserposition "--":
  Fortsæt ikke kørslen! Motorkølevæskesystem defekt. Søg hjælp hos en fagmand!
 • Viserposition A – "Koldt område":
  Undgå høje motoromdrejningstal og kraftig motorbelastning, så længe motoren ikke er driftsvarm.
Blinker:
 • Motorkølevæskesystem defekt. Søg hjælp hos en fagmand!
      

 

image
Lyser:
 • Kør ikke videre! Motorkølevæskesystem defekt.
  Søg hjælp hos en fagmand!
image
Blinker:
 • Kør ikke videre! Motorolietryk for lavt. 
  Stands motoren. Kontroller motoroliestanden. Hvis advarselslampen blinker, selv om motoroliestanden er i orden, må du hverken fortsætte kørslen eller lade motoren køre. Det kan medføre motorskader.
  Afbryd motoren, og søg hjælp hos en fagmand.

 

image
Lyser:
 • Kør ikke videre! Mindst en bildør står åben, eller er ikke korrekt lukket.
  Åbn den pågældende bildør, og luk den igen.

 

image
Lyser:
 • Kør ikke videre! Mindst en bildør står åben, eller er ikke korrekt lukket.
  Åbn den pågældende bildør, og luk den igen.

 

 

image
Lyser:
 • Kør ikke videre! Motorhjelm ikke korrekt lukket.
  Luk motorhjelmen.

 

image
Lyser:
 • Kør ikke videre! Bagklap åben eller ikke korrekt lukket.
  Åbn bagklappen, og luk den igen.
  Eller 
 • Kør ikke videre! Fløjdøre åbne eller ikke korrekt lukkede.
  Åbn fløjdørene, og luk dem igen.
image
Lyser:
 • Kør ikke videre! Elektromekanisk styretøj svigter.
  Få straks styretøjet kontrolleret på et værksted.

 

image
Lyser:
 • Elektromekanisk styretøj svigter.
  Kør ikke videre! Få straks styretøjet kontrollet på et værksted. 
Blinker:
 • Elektronisk ratlås defekt.
  Kør ikke videre! Søg hjælp hos en fagmand.
image
Lyser eller blinker:
 • Føreren eller forsædepassageren har ikke spændt sikkerhedsselen.
  Spænd sikkerhedsselen.

 

image
Lyser:
 • Den adaptive fartpilots (ACC) hastighedsreduktion i forhold til et forankørende køretøj er ikke tilstrækkeligt.
  Brems! Træd på bremsepedalen! Opfordring til føreren om at overtage kontrollen.
image
Lyser:
 • Generator defekt.
  Kontakt et værksted. Få det elektriske system kontrolleret.
  Sluk for ikke påkrævede elektriske forbrugere. Bilens batteri oplades ikke af generatoren under kørslen
image
Lyser:
 • Kør ikke videre! 7-trins dobbeltkoblingsgearkasse DSG® overophedet.
  Lad gearkassen køle af i gearvælgerposition P. Hvis advarslen ikke slukker, må du ikke fortsætte kørslen. Søg i stedet hjælp hos en fagmand. Ellers kan det resultere i alvorlige gearkasseskader.
image
Lyser:
 • Adaptiv fartpilot (ACC) ikke til rådighed.
  Afbryd motoren, mens bilen holder stille, og start motoren igen. Gennemfør synskontrol af radarsensoren (snavs, tilisning). Opsøg et værksted, og få systemet kontrolleret, hvis den ikke er til rådighed over et længere tidsrum.
image
Lyser:
 • Det er ikke muligt at starte motoren på ny! AdBlue®-niveauet er for lavt.
 • Parker bilen på et egnet, plant underlag. Påfyld den mindste påfyldningsmængde AdBlue®. 
image
Lyser:
 • Det er ikke muligt at starte motoren på ny! SCR-system defekt.
  Afbryd ikke motoren, og kør omgående hen på et værksted. Få systemet kontrolleret.
image
Lyser:
 • Brems! Kollisionsadvarsel fra områdeovervågningssystemet (Front Assist).

 

image
Lyser:
 • Brems! Kollisionsadvarsel fra områdeovervågningssystemet (Front Assist).
image
Lyser:
 • Central advarselslampe. Vær opmærksom på ekstra informationer i displayet i kombiinstrumentet.
image
Lyser:
 • Bremsebelægninger slidt.
  Kør straks hen på et værksted. Få alle bremsebelægninger kontrolleret og om nødvendigt udskiftet.
image
Lyser:

 • ESC systembetinget deaktiveret.
  Afbryd tændingen, og tilslut den igen. Kør eventuelt en kort strækning.
  Eller
 • ESC defekt.
  Kontakt et værksted.
  Eller
 • Bilens batteri er blevet tilsluttet igen 
Hvis ABS-kontrollampen lyser samtidigt, betyder dette følgende: 
 • ABS defekt.
  Kontakt et værksted. Bilen kan bremse uden ABS. 
Hvis ABS-kontrollampen samtidig lyser ved tilkoblet firehjulstræk 4X4 LOW, og bagakseldifferentialespærringen er aktiveret, betyder dette følgende:

 • ABS og ASR/ESC deaktiveret.
  Frakobl bagakseldifferentialespærringen (hvis det ønskes).
Hvis kontrollampen for firehjulstræk lyser samtidigt, betyder dette følgende: 
 • ASR deaktiveret.
  Frakobl firehjulstrækket (hvis det ønskes). 
Blinker:
 • ESC eller ASR regulerer.
  Fjern foden fra speederen. Tilpas kørestilen i forhold til vejbaneforholdene.
image
Lyser:
 • Central advarselslampe.
  Vær opmærksom på ekstra informationer i displayet i kombiinstrumentet.
image
Lyser:
 • ASR deaktiveret manuelt.
  Tilkobling af ASR: automatisk tilkobling af ASR gennem til- og frakobling af tændingen.
image
Betydning, hvis ESC-kontrollampen lyser samtidigt:
 • ABS defekt.
  Kontakt et værksted. Bilen kan bremse uden ABS.
Betydning, hvis advarselslampen lyser samtidigt:
 • ABS defekt.
  Kontakt et værksted. Bilen kan bremse uden ABS.
Betydning, hvis kontrollampen blinker:
 • Vogntogsstabiliseringen regulerer.
  Fjern foden fra speederen. Foretag om muligt ikke nogen ratbevægelser.
image
Lyser:
 • ASR, BAS, ABS eller igangsætningsassistent defekt.
  Kontakt et værksted.
image
Lyser:
 • Tågebaglygte tændt.
image
Lyser:
 • Bilens lys svigter helt eller delvis.
  Udskift den pågældende pære. Opsøg eventuelt et værksted, hvis alle pærer er i orden.
image
Lyser:
 • Der forekommer en fejl, som påvirker udstødningen.
  Få motoren kontrolleret på et værksted.
Blinker:
 • Forbrændingsudsættere, som beskadiger katalysatoren.
  Fjern foden fra speederen. Kør forsigtigt til nærmeste værksted. Få motoren kontrolleret.
image
Lyser:
 • Forglødning af dieselmotoren før start.
Blinker:
 • Motorstyring defekt (dieselmotor).
  Få straks motoren kontrolleret på et værksted. 
image
Lyser:
 • Motorstyring defekt (Electronic Power Control).
  Få straks motoren kontrolleret på et værksted.
image
Lyser:
 • Dieselpartikelfilter tilstoppet med sod.
  Kør i ca. 15 minutter i 4. gear (manuel gearkasse) eller i gearvælgerposition D (dobbeltkoblingsgearkasse DSG®) med en hastighed på mindst 70 km/t. Overhold de gældende hastighedsgrænser. Opsøg nærmeste værksted, hvis kontrollampen ikke slukker efterfølgende.
Kun i forbindelse med særligt udrustede kurerbiler:
 • Dieselpartikelfiltret regenereres for øjeblikket.
  Afbryd så vidt muligt ikke motoren. Vær opmærksom på de gældende regler for afbrydelse af motoren i særlige trafiksituationer, fx ved jernbaneoverskæringer. Kontrollampen slukker, når dieselpartikelfiltret er regenereret.
image
Lyser:
 • Elektromekanisk styring reduceret, eller bilens batteri har været afbrudt og er blevet tilsluttet igen.
Blinker:
 • Ratstammen sidder i spænd, eller ratstammen er ikke låst op eller fastlåst.
image
Lyser eventuelt med tekstmeddelelsen:
 • Punktering! Mindst et dæk har et dæktryk under 1,4 bar (20 psi / 140 kPa) eller et kritisk dæktrykstab.
  Kør ikke videre! Sæt straks hastigheden ned! Stands bilen, så snart det er muligt og sikkert. Undgå kraftige styre- og bremsemanøvrer! Kontroller alle hjul for udvendige beskadigelser og mulige fremmedlegemer samt dæktrykket i alle dæk. Hvis det ikke er nødvendigt at foretage et hjulskift på stedet, skal du køre med lav hastighed til nærmeste værksted.

 • Dæktryk for lavt!: Advarslen viser, at dæktrykket i mindst et dæk er kritisk lavt.
  Kontroller straks dæktrykket på alle hjul. Hvis det ikke er nødvendigt at foretage et hjulskift på stedet, skal du køre med reduceret hastighed til nærmeste værksted.

 • Kontroller dæktryk. Advarslen viser, at dæktrykket er lavt i mindst et dæk.
  Kontroller og korriger dæktrykket i alle dæk ved førstkommende lejlighed. Undgå lange køreture og at køre med tophastighed, indtil du har korrigeret dæktrykket.
Blinker:
 • Symbolet blinker periodisk under kørslen. Der foreligger en fejl i radiosignalet mellem en sensor og systemet. Funktionen kan midlertidigt være påvirket, hvis der befinder sig sendere i nærheden af bilen, som arbejder i samme frekvensområde, fx radioapparat, radiofjernbetjening eller legetøj.
  Sluk for eller undgå om nødvendigt fejlkilden.

  eller

 • System defekt. Kontrollampe blinker i ca. et minut og lyser derefter konstant.
  Hvis dæktrykket er korrekt efter frakobling og fornyet tilkobling af tændingen, og kontrollampen stadig blinker og efterfølgende lyser konstant, skal du opsøge et værksted. Få systemet kontrolleret. 
image
Lyser:
 • Sprinklervæskestand for lav.
  Påfyld sprinklervæske ved førstkommende lejlighed.
image
Lyser:
 • Tank næsten tom. Indholdet i reservetanken bruges.
  Tank brændstof ved førstkommende lejlighed.
image
Lyser:
 • Vand i brændstoffet ved biler med dieselmotor.
  Amarok: Afbryd motoren, og tøm dieselbrændstoffiltret for vand.
  Caddy: Afbryd motoren, og søg hjælp hos en fagmand.
image
Lyser:
 • Begge tanke med benzin og naturgas er næsten tomme. Reservemængden bruges (rød markering).
  Tank brændstof og naturgas ved førstkommende lejlighed.
image
Lyser:
 • Motoroliestand for lav.
  Stands motoren. Kontroller motoroliestanden.
Blinker:
 • Motoroliesystem defekt.
  Kontakt et værksted. Få motoroliesensoren kontrolleret.
image
Lyser:
 • AdBlue®-niveauet er lavt.
  Påfyld AdBlue® inden for det viste antal kilometer.
image
Lyser:
 • SCR-system defekt eller påfyldt AdBlue®, der ikke opfylder normerne.
  Opsøg omgående et værksted. Få systemet kontrolleret.
image
Lyser:
 • Automatisk omdrejningsregulering (ADR) tilkoblet.
Blinker:
 • Håndbremsen er blevet løsnet ved tilkoblet ADR.
  Bilen har bevæget sig, eller der foreligger en fejl i styreenheden til ADR.
image
Lyser:
 • Airbag- og selestrammersystem defekt.
  Kontakt et værksted, og få omgående systemet kontrolleret.
image
Lyser:
 • Forsædepassagerens frontairbag frakoblet.
  Kontroller, om airbaggen skal forblive frakoblet
  eller
 • Airbagsystem defekt.
  Kontakt et værksted, og få omgående systemet kontrolleret.

 

image
Lyser:
 • Få luftfiltret udskiftet.
image
Lyser:
 • Elektronisk startspærre aktiv.
image
Lyser:
 • Bagakseldifferentialespærring tilkoblet.
Blinker:
 • Bagakseldifferentialespærring indkobles eller er defekt og kan ikke tilkobles.
image
Lyser:
 • Firehjulstræk med reduktionsgear (4X4 LOW) tilkoblet. 
Blinker:
 • Firehjulstræk (4X4 HIGH) eller (4X4 LOW) tilkobles eller frakobles for øjeblikket.
  Vent, indtil kontrollampen lyser permanent (firehjulstræk tilkoblet), eller kontrollampen slukker (firehjulstræk frakoblet).
Konstant blinken:
 • Fejl ved firehjulstræk med reduktionsgear (4X4 LOW).
  Søg hjælp hos en fagmand.
image
Lyser:
 • Firehjulstræk (4X4 HIGH) tilkoblet.
Blinker:
 • Firehjulstræk (4X4 HIGH) eller (4X4 LOW) tilkobles eller frakobles for øjeblikket.
  Vent, indtil kontrollampen lyser permanent (firehjulstræk tilkoblet), eller kontrollampen slukker (firehjulstræk frakoblet).
Konstant blinken:
 • Fejl ved firehjulstræk (4X4 HIGH).
  Søg hjælp hos en fagmand.

image
Lyser:
 • Differentialespærring tilkoblet.
Blinker:
 • Crafter: Differentialespærring kobler til eller fra.
  Amarok: Differentialespærring tilkobles eller åbnes for øjeblikket.
  Vent, indtil kontrollampen lyser konstant. 
image
Lyser:
 • Fartskriver monteret fra fabrikken defekt.
  Vær opmærksom på den supplerende betjeningsvejledning til fartskriveren. Kør om nødvendigt til et værksted.
image
Lyser:
 • Adaptiv fartpilot (ACC) ikke til rådighed. ¹
  Afbryd motoren, mens bilen holder stille, og start motoren igen. Gennemfør synskontrol af radarsensoren (snavs, tilisning). Opsøg et værksted, og få systemet kontrolleret, hvis den ikke er til rådighed over et længere tidsrum. 
image
Lyser:
 • Vognbaneskiftassistent aktuelt ikke tilgængelig.
image
Lyser:
 • Tågeforlygter tændt.
image
Lyser:
 • Motoromdrejningstal begrænset.
image
Lyser:
 • Regn-/lyssensor defekt.
  Afbryd tændingen, og tilslut den igen. Hvis kontrollampen lyser permanent igen, når tændingen tilsluttes, skal du søge hjælp hos en fagmand.
image
Lyser:
 • Vognbaneassistent (Lane Assist) aktiveret, men inaktiv.
image
Lyser:
 • Vognbaneassistent deaktiveret.
Blinker:
 • Der skiftes vognbane.
image
Lyser:
 • Kuglehoved til anhængertræk ikke låst.
image
Lyser:
 • Forsædepassagerens frontairbag tilkoblet.
  Ingen afhjælpning – kontrollampen slukker automatisk, ca. 60 sek. efter at tændingen er blevet tilsluttet, eller efter at forsædepassagerens frontairbag er blevet tilkoblet med nøglekontakten.
image
Lyser:
 • Områdeovervågningssystem (Front Assist) deaktiveret.
image
Lyser:
 • Kør ikke videre! Gearkasse defekt.
  Lad gearkassen køle af i gearvælgerposition P. Hvis advarslen ikke slukker, må du ikke fortsætte kørslen. Søg i stedet hjælp hos en fagmand. Ellers kan det resultere i alvorlige gearkasseskader.
image
Lyser:
 • Viskere defekt.
  Afbryd tændingen, og tilslut den igen. Hvis kontrollampen lyser permanent igen, når tændingen tilsluttes, skal du søge hjælp hos en fagmand.
image
Lyser:
 • Start-stop-system defekt.
image
Lyser:
 • Det automatiske lys og eventuelt kørelys eller dagskørelys tændt.
image
Lyser:
 • Offroad-funktion tilkoblet.
image
Lyser:
 • Blinklys i venstre eller højre side. Kontrollampen blinker med dobbelt hastighed, hvis en blinklygte på bilen eller anhængeren er defekt.
  Kontroller om nødvendigt bilens lys og anhængerlyset.
Blinker:

 • Havariblink tændt.
image
Lyser:
 • Anhængerblinklys tilkoblet.
image
Lyser:
 • Kørelys tændt.
image
Lyser:
 • Tågeforlygter tændt.
image
Lyser:
 • Bremsepedal ikke trådt ned.
  Træd på bremsepedalen for at sætte bilen i gear.
Blinker:
 • Låseknappen på gearvælgeren er ikke i hak. Igangsætning ikke muligt.
  Bring gearvælgerlåsen i hak.
image
Lyser:
 • Adaptiv fartpilot (ACC) aktiv. Intet forankørende køretøj registreret. Indstillet hastighed holdes konstant.
image
Lyser:
 • GRA eller hastighedsbegrænser regulerer.
  eller
 • Hastighedsbegrænser tilkoblet, aktiv.
Blinker:
 • Indstillet hastighed for hastighedsbegrænser overskredet.
image
Lyser eller blinker:
 • Vognbaneskiftassistent (Side Assist) tilkoblet, aktiv.
  Deaktiver om nødvendigt vognbaneskiftassistent.
image
Lyser:
 • Bilen kører på naturgas.
Symbol Grüne Kontrollleuchte Grüne Fahrbahnmarkierung
Lit up:
 • Lane change system switched on, active.
image
Lyser:
 • Nedkørselsassistent tilkoblet.
Blinker:
 • Nedkørselsassistent regulerer.

 

image
Lyser:
 • Positionslyset tændt.
image
 Lyser:
 • Fjernlys eller overhalingslys tændt.
image
Blinker:
 • Motorkølevæsketemperatur ved naturgasmotor lav.
  Undgå høje motoromdrejningstal og kraftig motorbelastning.
image
Lyser:
 • Serviceindikator.
Blinker på skift med gearvælgerindikator:
 • Dobbeltkoblingsgearkasse DSG® defekt.
  Kør med lave motoromdrejningstal til nærmeste værksted, og få systemet kontrolleret.
image
Lyser:
 • Start-stop-system tilgængeligt, automatisk motorstop aktiv.
image
Lyser:
 • Start-stop-systemet er ikke tilgængeligt.

  eller

 • Start-stop-systemet har startet motoren automatisk.
  Kontroller, om alle tekniske forudsætninger er opfyldt. Opfyld eventuelle manglende tekniske forudsætninger.
image
Lyser:
 • Ved biler med dieselmotor: Motor starter.
image
Lyser:
 • Mobiltelefon er via Bluetooth forbundet med mobiltelefonforberedelsen, der er monteret fra fabrikken.
  Se hæftet 'Infotainmentsystem'.
image
Lyser:
 • Ladetilstand for mobiltelefonbatteriet. Kun ved mobiltelefonforberedelse, der er monteret fra fabrikken.
  Se hæftet 'Infotainmentsystem'.
image
Lyser:
 • Advarsel om glat føre. Udetemperatur lavere end +4° C.
image
Lyser:
 • Adaptiv fartpilot (ACC) aktiv. Intet forankørende køretøj registreret. Indstillet hastighed holdes konstant.
image
Lyser:
 • Adaptiv fartpilot (ACC) og fartpilot (GRA) aktive.
image
Lyser:
 • Ved hvid visning: adaptiv fartpilot (ACC) aktiv.
  Forankørende køretøj registreret. Adaptiv fartpilot (ACC) regulerer hastighed og afstand i forhold til det forankørende køretøj.
 • Ved grå visning: adaptiv fartpilot (ACC) ikke aktiv.
  System tilkoblet, regulerer ikke.
image
Lyser:
 • Adaptiv fartpilot (ACC) og hastighedsbegrænser aktive.
  Adaptiv fartpilot (ACC).
image
Lyser:
 • Fjernlysregulering (Light Assist) aktiv.
image
Lyser:
 • AdBlue®-niveauet er lavt.
  Påfyld AdBlue® inden for den viste resterende rækkevidde.
image
Lyser:
 • AdBlue®-system defekt eller påfyldt AdBlue®, der ikke opfylder normerne.
image
Lyser:
 • Henvisning til information i servicemappen.
image
Blinker:
 • Dobbeltkoblingsgearkasse DSG® defekt. Symbolet blinker på skift med visningen af den aktuelle position for gearvælgeren i kombiinstrumentet, fx D. Kør med lavt motoromdrejningstal til nærmeste værksted, og få systemet kontrolleret.
image
Lyser:
 • Økonomisk kørsel.
image
Lyser:
 • En person på de bageste siddepladser i bilen har ikke spændt sin sikkerhedssele.